Personlig utvikling

Mange lurer på hva coaching egentlig er. Helt konkret og veldig kort så handler det om å være en ekstern samtalepartner som kan stille spørsmål og mate tilbake hva du selv sier og tenker om din egen situasjon. Vi har alle svarene på hva vi vil og hva som er best for oss. Vi sitter alle på formelen som kan skape de resultater og endringer vi vil, men ofte er svarene uklare og godt gjemt bak overbevisninger, sannheter og rammer som vi mentalt og fysisk holder fast ved uten av vi selv vet det.

For å begynne å kunne gjøre endringer og finne ut av hva en vil så handler det om å gå fra ubevisst til bevisst i sine egne tanker, følelser, handlinger og mønstre. Først når vi vet hva vi gjør og hvorfor vi gjør det, er det mulig å kunne vurdere om en vil fortsette å gjøre det eller endre det. Alt handler om å ta et valg om at jeg skal blir mer bevisst og finne ut av hvordan jeg fungrerer og hvorfor jeg har det livet jeg har.

Sammen finner vi det beste i deg

Disse prinsippene gjelder også i business. Det handler om å få klarhet i hva som gjøres i dag på individnivå, spesielt for ledere fordi de har et stort ansvar og påvirkningskraft på hvordan det går med bedriften. Mange ledere idag er ikke bevisst seg selv og sin egen organisasjon på hva som gjøres godt og riktig, og hva som kanskje ikke er like godt. For å utvikle seg personlig og bedriftsmessig idag så handler det om å bli bevisst og lynskarp i hva som må endres for å overleve i morgen.